Bridge

Kortlekens utveckling bäddar för bridge

Whist är ett spel som många svenskar gillar och spelar, mest känt är fyrmanswhist men det finns fler varianter. Bridge är sprunget från whisten och därmed har även det som idag kallas kontraktsbridge kommit. Det började spelas i landet 1928 efter att ha spelats i en föregångsform i England sedan 1860-talet. Men redan på 1300-talet när kortleken blev vanlig i Europa spelades vissa former av whist som kanske kan kallas bridge. Kortleken har utvecklats sedan de första anlände från Kina via Sidenvägen. Den vi använder mest och som även används i kontraktsbridge är den fransk-engelska. Under århundraden har leken fått det utseende den har idag där bland annat tecken för kortet satts i hörnen. Exempelvis en fyra för ruter fyra. Innan var där bara fyra rutermärken. I England gavs en handledning ut 1866 med namnet Biritch or Russian Whist. Den typ som spelades då var bridgewhist. Efterhand ersattes denna av auktionsbridgen och 1925 uppfanns kontraktsbridgen. Under 1927 tillkom reglerna i kodex, det vill säga hur spelet skulle handhas. Men därefter kom under 1930 den variant som används än idag, dock med vissa mindre modifieringar.

Mycket farligt spel

Europeiska mästerskap anordnades under 1930-talet men då var de inofficiella, europeiska förbundet bildades 1932. Sveriges bridgeförbund bildades 1933 främst genom att det krävdes ett nationellt förbund för att få spela internationellt. Sverige arrangerade EM 1936. Första världsmästerskapen gick av stapeln 1950 trots att Världsbridgeförbundet, WBF bildades först 1957. Bridgeolympiaden gick 1960 av stapeln i Turin samma år som OS gick i Rom. Frankrike vann öppen klass och USA segrade i damklassen. Svenskarna blev utan framgångar. Sverige hade varit ganska bra tidigare men nu började en nergång. Man måste satsa. Detta gjordes med tv och Putte Kocks hjälp. 1965 startade tv-bridgen med omkring 3 500 startande bridgepar. En annan känd profil i bridgesammanhang var hästsportskommentatorn Anders Gernant. Under alla år sedan förbundet bildades har svenska medaljer i stora mästerskap varit många, totalt ett hundratal av olika valörer från brons till silver och guld. Sverige håller världsklass hävdar förbundet och säger samtidigt att cirka 300 000 människor i Sverige kan spela bridge. Antalet aktiva spelare i landets klubbar är drygt 27 000.

Om nu spelet började i Sverige mer officiellt 1928 så omnämndes den dessförinnan i en större dagstidning 1904. Det hade då ryktats om detta "bridge" i England och man undrade vad det var. Man kom fram till bland annat följande slutsats: "... det är ett mycket roligt och framförallt mycket farligt kortspel som bedrifves ...". Det spelades med passion och drev många i ruin, var andra slutsatser. Trots dessa farhågor började det senare spelas i vårt land. Dessa dåliga vibrationer visade sig vara helt fel, idag är kontraktsbridge en aktad sport.

Lite om hur det går till i kontraktsbridge

Kontraktsbridgen är ett spel för par. Man måste således samarbeta med sin partner och dessutom kunna samarbeta bra för att lyckas. Grunderna för all bridge är kortvärdering. Man kan använda ett system som kallas Culbertsons system för att se hur pass starka de kort man har är. Man räknar honnörspoäng (hp). Esset står för 4 hp, kung 3 hp, dam 2 hp och knekt 1 hp. Men riktigt så enkelt är det inte då händer kan innehålla singlar och renonser. Singel är när man bara har ett kort i den färgen och vid renons är man helt utan. För dessa räknas fördelningspoäng (fp). I tur och ordning räknas dessa 2 fp respektive 3 fp. Exempelvis blir det då för en hand med 2 ess och 1 renons 8 hp och 3 fp, totalt 11 hfp. Efter dessa kunskaper börjar insikten i hur budgivningen går till. I denna kan en spelare passa eller ge högre bud än föregående, eller dubbla om budet lades av en motståndare samt redubbla om sista budet är dubbelt och lades av en motståndare. Budgivningen innehåller 35 bud, 1 till 7 av varje färg samt 1 till 7 sang. Spelarna benämns med väderstrecken Syd, Väst, Nord och Öst. Det gäller för paren att förmedla varandras kortstyrka till varandra genom budgivningen och genom att spela ut kort på ett sådant sätt att partnern uppfattar hur pass styrkan är i det ena eller andra fallet.

Fotnot: Ordet renons, att vara utan något myntades först beträffande kortspel i spelet kille som spelades mycket i Sverige under 1700-talet och framåt.